Monthly Archive July 10, 2019

Byadmin

Venice อิตาลี เมืองแห่งสายน้ำ (The City of Water)

ยุโรป คือ จุดหมายปลายทางของใครหลายๆคน เพราะประเทศโซนยุโรปเต็มไปด้วยความสวยงามของบ้านเมืองและธรรมชาติที่สวยงาม ช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเมืองที่เราจะมาแนะนำให้คุณรู้จักกันในวันนี้ คือ เมือง Venice ตั้งอยู่ประเทศ อิตาลี Read More